Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Mając na uwadze większą troskę o środowisko, a także chcąc podnieść rangę swojego przedsiębiorstwa, warto postarać się o pozwolenie zintegrowane, czyli dokument potwierdzający spełnianie przez firmę celów określonych w dyrektywie IED. Jest to dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych, mająca na celu zminimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł przemysłu w UE.

Wymogi dyrektywy dotyczą takich sektorów przemysłowych, jak:

  • przemysł energetyczny i chemiczny,
  • produkcja i obróbka metali,
  • utylizacja odpadów,
  • produkcja masy włóknistej,
  • ubój zwierząt,
  • produkcja i przetwórstwo artykułów spożywczych,
  • hodowla drobiu i trzody chlewnej.

W uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego pomaga przedsiębiorstwom profesjonalna firma SGS Polska, która przygotowuje stosowne wnioski. O tym, jak przebiega współpraca z firmą w tym zakresie, można przeczytać pod adresem internetowym http://sgs.analizysrodowiska.pl/pozwolenia-zintegrowane-ippc/.

Inne Wizytówki: